قیمت فروش مسکن در لوکزامبورگ در حال کاهش، ولی اجاره بها در حال افزایش است


موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (Statec) نشان می دهد قیمت مسکن در سه ماهه آخر سال 2023 برای پنجمین سه ماهه متوالی کاهش یافته و از سوی دیگر، اجاره بها دوباره شروع به افزایش کرده است.
به طور جزئی، بیشترین کاهش را می توان برای قیمت خانه های موجود مشاهده کرد که نسبت به سال 2022، 18.8 درصد کاهش یافته است. در عین حال، قیمت آپارتمان های قدیمی و آپارتمان های نوساز به ترتیب کاهش 14.5درصد و 7.6 درصد را ثبت کردند. همچنین توجه داشته باشید که تعداد معاملات آپارتمان های نوساز 72.8 درصد کاهش یافته است.
در کل سال 2023، قیمت مسکن پس از افزایش 9.6 درصدی نسبت به سال 2022، 1/9 درصد کاهش یافته است. 
در مورد اجاره، رصدخانه مسکن نشان می دهد که افزایش +3.9٪ جدیدی در اجاره آپارتمان های اعلام شده در سال 2023 مشاهده شده است.
رصدخانه خاطرنشان می کند: «باید مجدداً تأکید کرد، اما اینها اجاره هایی است که اجاره دهندگان برای قراردادهای اجاره جدید درخواست می کنند. افزایش اجاره بها در طول اجاره (برای مستاجرینی که محل اقامت را تغییر نمی دهند) با افزایش +1.5٪ بسیار معتدل تر است. با این حال، تنها در سال 2023، اجاره‌های اعلام‌شده +6.4 درصد به شدت افزایش یافته است.