بجران در سیستم پذیرش متقاضیان حمایت بین المللی در لوکزامبورگ و کمبود اسکان


هر گونه ورود پناهنده جدید به لوکزامبورگ جایی در یک ساختار پذیرش برای اولین بار ارائه نمی شود. از اکتبر 2023، کشور لوکزامبورگ سیاست پناهندگی خود را تشدید کرده است و اولویت را برای افراد زیر سن قانونی، خانواده ها و به طور کلی افراد آسیب پذیر انتخاب کرده است. برای مردان مجردی که قبلاً اثر انگشت یا ویزای یکی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا دارند (مشمولا قانون دولبین)، دیگر تضمینی برای پذیرش در لوکزامبورگ وجود ندارند.
وزیر پذیرش مهاجرین یادآوری می کند که تازه واردان به اداره پذیرش اضطراری ONA هدایت می شوند و در آنجا با حضور مترجم در مصاحبه شرکت می کنند تا نیازهای خاص خود را مشخص کنند. پناهجویان به ویژه باید یک پرسشنامه را تکمیل کنند. بر اساس پاسخ آنها، محل اقامت آنها تعیین می شود.
افراد بسیار وابسته با نیازهای خاص اولویت دارند، در حالی که افراد سالم، باید نیازهای خاص خود را مدیریت کنند و قبل از دسترسی به محل اقامت بیشتر منتظر بمانند. هر چه یک فرد آسیب پذیرتر باشد، اولویت بیشتری خواهد داشت. برای هر کسی که معیارهای مشابهی دارد، زمان انتظار نیز در هنگام اختصاص تخت در نظر گرفته می شود.
اونا قبلا اعلام کرده است که سیستم پذیرش تکمیل و اشباع است و در صورت مراجعه افراد مجرد ممکن است به پناهگاه های مخصوص افراد بی خانمان معرفی شوند تا زمانی که که یک تخت به وی اختصاص داده شود.
توجه داشته باشید که میزان آسیب‌پذیری تعیین‌شده در پایان این پرسشنامه «به افراد ذینفع اعلام نمی‌شود» و وزیر تصریح می‌کند که «این یک ارزیابی داخلی است». بنابراین، زمانی که یک تخت به وی اختصاص داده می شود، از طریق اداره پذیرش اضطراری ONA به متقاضی حمایت بین المللی اطلاع داده می شود.
این لیست هر روز کاری از ساعت 5 بعد از ظهر به اونا ارسال می شود. در این سند نه نام و نه میزان آسیب پذیری افراد مربوطه نمایش داده نمی شود، بلکه فقط شماره پرونده آنها نمایش داده می شود. 
وزیر پذیرش یادآور می شود که تصمیم برای ایجاد چنین لیست انتظاری از سوی دولت برای مقابله با وضعیت اشباع پذیرایی از پناهنده ها در کشور اتخاذ شده است.