Lüksemburg'da uluslararası koruma başvuru sahiplerinin kabul sistemindeki başarısızlık ve konaklama eksikliği


Lüksemburg'a yeni gelen mültecilere ilk kez kabul yapısının herhangi bir yerinde teklif verilmeyecek. Ekim 2023 itibarıyla Lüksemburg ülkesi sığınma politikasını yoğunlaştırarak genel olarak küçüklere, ailelere ve savunmasız kişilere öncelik verdi. Halihazırda parmak izi bulunan veya başka bir AB ülkesinden vizesi olan (Dolbin Yasası dahil) bekar erkekler için artık Lüksemburg'a kabul garantisi bulunmamaktadır.
Göçmen Kabul Bakanı, yeni gelenlerin ONA Acil Kabul Ofisine yönlendirildiğini, burada özel ihtiyaçlarının belirlenmesi için bir tercümanla görüşmeye katıldıklarını hatırlatıyor. Özellikle sığınmacıların bir anket doldurması gerekmektedir. Cevaplarına göre ikamet yerleri belirlenir.
Özel ihtiyaçları olan, yüksek derecede bağımlı kişilere öncelik verilirken, sağlıklı kişilerin özel ihtiyaçlarını yönetmeleri ve konaklamaya erişmeden önce daha uzun süre beklemeleri gerekmektedir. Bir kişi ne kadar savunmasızsa öncelik de o kadar yüksek olur. Aynı kriterleri taşıyanlar için yatak tahsisinde bekleme süresi de dikkate alınır.
Ona, kabul sisteminin dolduğunu, bekar kişilerin başvurması halinde kendilerine yatak tahsis edilene kadar evsizler barınaklarına yönlendirilebileceklerini zaten açıklamıştı.
Bu anketin sonunda belirlenen hassasiyet seviyesinin "ilgili taraflara açıklanmayacağını" ve Bakanın "bunun bir iç değerlendirme olduğunu" belirttiğini unutmayın. Bu nedenle uluslararası koruma başvuru sahibine, kendisine yatak tahsis edildiğinde ONA Acil Resepsiyon Ofisi aracılığıyla bilgi verilecektir.
Bu liste onlara her iş günü saat 17.00'den itibaren gönderilir. Bu belgede ilgili kişilerin adı veya zafiyet düzeyi görüntülenmez, yalnızca dosya numaraları görüntülenir.
Kabul Bakanı, böyle bir bekleme listesi oluşturma kararının, ülkedeki mülteci kabulünün doygunluk durumuyla başa çıkmak için hükümet tarafından alındığını hatırlatıyor.