Seçimleri Boykot Etmek: İran'da Tiranlığa Karşı Sivil Bir Araç


Lüksemburg - 22 Haziran 2024
Ehsan TARINIA - Son yıllarda, İran önemli siyasi ve sosyal dönüşümlerle karşı karşıya kaldı. Bu değişiklikler, büyük diktatör Seyed Ali Hamaney'in liderliği altında, 2022 sonbaharındaki katliamlar ve Mart 2023'teki skandallarla dolu parlamento seçimleri gibi olayların ardından özellikle belirginleşti. "Tahran Kasabı" olarak bilinen İbrahim Reisi'nin ani ölümü veya ortadan kaybolması da, bazılarına mevcut rejimde temel bir değişiklik olmaksızın durumu kademeli olarak iyileştirme çağrılarını yenileme fırsatı verdi. Ancak Ali Hamaney, son üç seçimdeki arındırma programı ile en az rekabeti bile tolere etmeyerek, sonuçları adayların tam itaatiyle yönlendirmiştir.

Bu durumda, bazıları rejimin verimsizliğini, baskısını ve düzensizliğini seçimlere katılım eksikliğine bağlamaya çalışıyor, sanki bu sahte seçimler ülkeyi köklü bir şekilde dönüştürebilirmiş gibi. Bu bakış açısı sadece yanlış olmakla kalmıyor, aynı zamanda halkı aldatmanın bir şeklidir.

2023 parlamento seçimlerinin başarılı boykotu, halkın çoğunluğunun bu seçimlere katılmanın hiçbir yararı olmadığını düşündüğünü gösterdi. Bu boykot, yönetici rejim için bir alarm zili çaldı ve oy verenlerin bile çoğunlukla korku veya mesleki ya da ekonomik baskı nedeniyle bunu yaptığını ortaya koydu. Ali Hamaney ve düşünce ekibi şimdi, 2024 başkanlık seçimlerinde reformist figürleri kullanarak hükümetin kaybolan meşruiyetini geri kazanmaya çalışıyor. Meşruiyetlerini yeniden kazandıklarını iddia etmek ve meşruiyet kaybı sürecini tersine çevirmek için yarı reformist bir hükümete bile tolerans gösterebilirler. Bu, Reisi hükümetinin verimsizliği, ekonomik ve sosyal krizler ve uluslararası arenadaki değişikliklerin Hamaney'i yeniden sandıklara yönlendirdiği bir dönemde meydana geliyor. Görünüşe göre reformist bir hükümetin kurulması Hamaney için istenmeyen bir durum değil, çünkü böyle bir hükümetin arkasına saklanabilir ve müzakere maliyetini bir sonraki ABD yönetimine bırakabilir.

İran'daki despotun, Hasan Ruhani'nin başkanlığı döneminde, "Hassan laflar" olarak bilinen bu yöntemi zaten kullandığını hatırlamak önemlidir. Hamaney, Ruhani ve "rejimin en büyük aklayıcısı" olan Zarif'i kullanarak, nükleer anlaşma (JCPOA) projesini ilerletti, ancak asla bunun sorumluluğunu üstlenmedi. Aksine, anlaşmaya karşı duruyormuş gibi davranarak, az sayıdaki ideolojik ve saf destekçisinin gözünde direniş lideri imajını korumaya çalıştı.

İran'ın siyasi yapısında seçim odaklı politikalarla işleri düzeltme umudunun bir yanılsama olduğu uzun süredir kanıtlanmıştır. 2017'de Ruhani hükümeti ve onuncu parlamento döneminde yeniden ortaya çıkan geçim krizi, Raisi hükümeti ve on birinci parlamento döneminde tekrar yayıldı ve kötüleşti. Kasım 2019'daki katliamın Ruhani hükümeti ve onuncu parlamento döneminde, 2022'deki katliamın ise Raisi hükümeti ve Qalibaf parlamentosu döneminde gerçekleştiğini unutmamalıyız. Bu yozlaşmış tiran yapısında hiçbir hükümet veya parlamentonun krizin genişlemesini engelleyemeyeceği artık daha açık hale geldi. Soru, kırk beş yıllık tekrar eden başarısızlıkların politikacıları kış uykusundan uyandırmaya yetip yetmeyeceğidir. Yeterli olmalı, yoksa uyuyor gibi yapıyorlarsa. Yeterli olmalı, tiranlığın hayatta kalmasının neden olduğu zarar ve kayıpların, İran'ın geleceğinde herhangi bir varsayımsal küçük iyileşmeyi imkansız hale getireceğini anlamak istiyorlarsa.

Ülkenin karmaşık sorunlarına bir başka örnek de, despotun ofisine ve IRGC'ye bağlı ekonomik işletmelerin sürekli genişlemesi, kamu bütçesini ve ulusal kaynakları israf etmeleridir. Soru, Gözetim Konseyi'nin gözetiminden ve paralel kurumların gölgesinden doğmuş bir hükümetin ve parlamentonun, tiran yapısının kaprislerine ve doymak bilmez iştahına karşı nasıl durmayı düşünebileceğidir. "İslami Devrim Muhafızları Kolordusu" olan sadık bekçisine halkın zenginliğini yağmalamayı bırakmasını nasıl isteyebilir? Gözetim Konseyi'nin gözetiminden çıkan parlamentoların ve hükümetlerin böyle bir şey yapmaya cesaret edebileceğini düşünmek saçma.

Dost ve düşman arasında ayrım yapmayan İslami Devrim Muhafızları Kolordusu, Hamaney'in gücünün sütunlarından biri olup, yalnızca ülke içinde değil, bölgesel olarak da ciddi bir tehdit olarak kabul edilmektedir. CGRI'nin komşu ülkelerdeki (Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen gibi) terörist ve askeri faaliyetleri, bölgenin istikrarsızlaştırılmasında önemli bir rol oynamıştır. CGRI, terörist grupları ve milisleri destekleyerek Ortadoğu'nun güvenliğini ve istikrarını tehdit ediyor ve sürekli olarak bu alanlardaki etkisini genişletmeye çalışıyor.

CGRI ve komutanlarına yönelik uluslararası yaptırımlar, bu kurumun yıkıcı faaliyetlerine yönelik uluslararası toplumun endişelerini yansıtmaktadır. Uluslararası toplum, bölgede terörizmin ve istikrarsızlığın yayılmasını önlemek için CGRI'ye baskı yapmaya devam etmelidir. Yakın tarihli ve umut verici bir örnek, Kanadalı hükümetin CGRI'yi terörist örgüt olarak tanımasıdır, bu da bölgede terörizmin yayılmasını önlemek için olumlu bir adımdır.

İran halkı, hem ülkede hem de yurt dışında, seçimleri boykot etmenin bazılarınca iddia edildiği gibi bir eylemsizlik olmadığını bilmelidir. Sahte seçimlere, tiranlığı kontrol altına almak için herhangi bir plan olmaksızın katılmak, tamamen teslim olmaktır. Bu tür seçimlere katılmak, tiranlığı daha da meşrulaştırır ve sevgili İran'ımıza daha fazla yıkım getirir.

İran'daki birçok siyasi ve sivil aktivist, ülkenin derin ve yapısal sorunlarını sona erdirmek için tek çözümün laik ve demokratik bir hükümete geçiş olduğuna inanmaktadır. Dinin siyasetten ayrıldığı ve vatandaş haklarının ayrım gözetilmeksizin insan hakları ilkelerine dayalı olarak güvence altına alındığı bir hükümet. İslam Cumhuriyeti'ne muhalefetin önde gelen isimlerinden biri olan Prens Rıza Pehlevi, bu geçişin önemini defalarca vurgulamıştır. İran'ın gelecekteki hükümet türünü belirlemek için bir referandum yapılmasını talep etmiş ve İran halkının ülkelerinin geleceğine kendilerinin karar vermesi gerektiğini belirtmiştir.

Prens Rıza Pehlevi, seçimleri boykot etmenin ve bu sahte gösterilere katılmamanın laik ve demokratik bir hükümete doğru etkili bir adım olduğuna inanmaktadır. Defalarca İslam Cumhuriyeti'nin düzenlediği hileli seçimlere katılmanın yalnızca bu rejimi meşrulaştırmaya yardımcı olduğunu ve gerçek değişimin sivil protestolar ve uluslararası baskı yoluyla mümkün olduğunu belirtmiştir.

Sahte ve hileli seçimleri boykot etmek, hem etkili bir sivil eylem hem de gelecekteki aktivizm için bir temeldir. İran halkının sivil direnişi yoluyla terör politikasının yüzeysel otoritesinin çöküşü uzak değildir ve umutsuz tiran, düşük maliyetli bir geçiş fırsatı kaybolmadan önce sistemi değiştirmek, "Velayet-e Fakih" hükümetini kaldırmak ve laik demokratik bir cumhuriyet kurmak için bir referandum yapmaya razı olacaktır.

Bu rejimin bir gün düşeceği açıktır, ancak bunun zamanlaması ve nasıl gerçekleşeceği İran halkına ve ülkesine ağır maliyetler getirebilir. Düşüşü, sosyal ve ekonomik çöküşün veya yabancı bir saldırının sonucu olursa, sonuçları herkes için ağır olacaktır.

İran'da refah ve sosyal adalet yoluna ancak laik ve demokratik bir sisteme geçişle ulaşılabilir. Sahte seçimlere odaklanmak ve bu sistemde seçim yollarına bel bağlamak, bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmayacakları gibi, bölünmeye neden olur ve ulusal uyumu azaltır. Bu yaklaşımlar, yorgun ve yaralı İran halkının ihtiyaçlarını karşılayamaz ve sadece tiranlığın devam etmesine izin verir. Bu nedenle, net ve sürdürülebilir bir gelecek sağlayabilecek gerçek ve etkili çözümlere odaklanmalıyız.

Bazen kurak ve çöl arazilerinde, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan benzersiz çiçekler yetişir. Şüphesiz, duyguların verimsiz topraklarında, saf farkındalık ve iç deneyimler de filizlenebilir. Onları ararız, buluruz ve değişim kapasitemize inanırız.

Ehsan TARINIA, gazeteci ve  WWW.SIMOURQNEWS.COM baş editörü